Lu pani e la pisci é uno dei racconti in dialetto calabrese presenti in Di Francia, Letterio Fiabe e novelle calabresi, Torino, Giovanni Chiantore (Loescher), 1935.

Alcune variazioni vedono San Nicola al posto di San Giuseppe e la nonna nel ruolo della mamma.

“Na vota nc ’era na mamma e na figghia : eranu povareddi e cercàvanu la limosina. Na matina, sta mamma jiu mi cerca la limosina e abbuscau nu mmostru di pani e na piscicedda. Si ndi jiu a la casa e nc’issi a so figghia: — Te , figghia mia, stu pani e sta pisci; sàrbala ca, quandu vegnu eu, se n’abbuscu autru, ndi la mangiamu. Ma bada beni, no mi nei la duni a nuddu! — Doppu chi si ndi jiu, vai di la figghia nu vecchiareddu, chi era San Giuseppi, e nei dissi: — Mi facìti la carità, ca su’ mortu di fami? — Nu’ puru cercamu la carità: me mamma abbuscau, sta matina, sulu nu mmostriceddu di pani e na piscicedda. — Nc’issi lu vecchiu: — Mi cuntentu puru di lu menzu, abbasta chi mi dati ncarchi cosicedda! — Me mamma, quandu veni, m’ ammazza, se vi la dugnu! — Ma, tantu lu vecchiu la cabbuliau e tantu nc’issi, a fina chi nc’ezi lu pani e la pisci.

A na cert’ura veni so mamma, tutt’ammusata, ca n’avia abbuscatu nenti, e nc’issi : — Figghicedda, pia ssu pani e ssa pisci, ca ndi li mangiamu, se Deu voli. — Mamma, — nei arrispundìu idda: — mamma, vinni nu vecchiareddu mortu di fami, e tantu mi cabbuliau, chi nei l’appi a dari. — Pia so mamma nu lignu di luvara e, comu na cani arraggiata, accumenza a minari, e ad ogni botta chi minava, diciva: — Smalidittu lu pani e la pisci! smalidittu lu pani e la pisci!… leu no m’u mangiai, e l’autri si l’àpparu a mangiari: chi sia smalidittu ddu pani e dda pisci ! — Doppu chi l’ammazzau di vestunati, non cuntenta ancora, la cacciau di casa, senza pietà. — Vattindi fora di la casa mia; mbùscati lu pani.

Sta povara figghiola si ndi jiu ciangendu, e non sapìa chi cosa fari. Camina camina. arriva a nu voscu e vitti tanti rosi. — Uh, chi su belli! — Avìa nu pocu di guttuni; accumenza a sciuppari ddi rosi e si faci na curuna, na collana e du’ braccialetti. Si li misi ntesta, a lu coddu e a li mani; poi nei vinni sonnu e s’addormentau sutt’a n arburu. Ddu jornu, lu figghiu du re iva a caccia, nta ddu voscu, e vitti a sta figghiola chi dormìa. Si misi mi la guarda: nta lu sonnu, tutti ddi rosi nei avianu addiventatu d’oru, e idda s’avia fattu chiù bedda di lu suli. Lu re, dunca, si nd’annamurau, l’arriscigghiau e nei dissi : — Vói essari la me spusa ? — Eu, comu viditi, su’ povaredda. Comu pozzu pigghiari a vui, chi siti re? — Non ti ndi ncarricari, quand’é pe chissu; ca jeu ti vogghiu, e tu dev essari la me spusa! — Idda altura, arrussendu tutta, nc’issi sì, e lu re si la levau a palazzu riali.

Doppu nu certu tempu, quandu tuttu fu prontu pe lu spusarizziu, si maritaru, filici e cuntenti, e, doppu tri jorna, fìciaru nu grandi pranzu pe tutti li povari. Tutti li povari iru e, ammenzu a l’autri, nc’era puru so mamma. Doppu chi mangiaru, la rigina nc’issi a so maritu: — Chista ca e me mamma! — La chiamaru di nascostu e la rigina nc’issi: _ Vui siti me mamma ! — e si jettau mi la basa. Arrispundìu la mamma, chi era na mala donna: — Uh, chi sia smalidittu lu pani e la pisci! — e l’arripetìu pe ncarchi deci voti. Lu re, videndu dd’arroganza, non si fidau chiù mi la sumporta; chiamau quattru sordati e la fici pigghiari: poi cumandau mi nei tàgghianu a testa, a menzu la chiazza. L’atterraru ddà stessu, e undi l’atterraru, nescìu n’arburu piangenti, chi a ogni ventu, si scotiva e dicìa sempri: — Smalidittu lu pani e la pisci ! smalidittu lu pani e la pisci! — Mancu la morti l’avìa addomitata!

(da mia sorella Annunziata).

Trad. a seguire

Comments to: Lu pani e la pisci

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.